Przyjęcia kandydatów na ministrantów

Króluj nam Chryste!
Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.30 do grona ministrantów zostało przyjętych trzech kandydatów:
1. Kacper Domka
2. Marcin Żyga
3. Noe Duży
Obrzędowi błogosławieństwa nowych ministrantów przewodniczył ks. Dziekan Tadeusz Gramatyka.
Nowi ministranci przez szereg spotkań w ostatnich tygodniach aktywnie przygotowywali się do tej posługi. Spotkania przygotowujące prowadził lektor Tomasz Cholewiński za co mu dziękuję.
Nowym ministrantom gratulujemy!!!