Niedziela Bożego Grobu

W niedzielę, 30 kwietnia 2017 r., w naszej Bazylice odbyła się pod przewodnictwem abpa Adama Szala niecodzienna uroczystość. Już od wieków w III Niedzielę Wielkanocną mieszkańcy Przeworska obchodzą w tym dniu Niedzielę Grobową. Tradycja ta związana jest z Zakonem Bożogrobców, którzy zostali sprowadzeni do Przeworska w 1394 r. To oni wznieśli w 1718 r. przy kościele kaplicę z kopią jerozolimskiego Grobu Jezusa. Kaplica ta została konsekrowana w 1727 r.
O godz. 15.00 z Bazyliki wyruszyła Procesja Rezurekcyjna, która poprzedziła Mszę św. W tym wydarzeniu wzięli udział członkowie Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej. Podczas uroczystości Kanonikami Gremialnymi zostali: ks. Jan Miazga, ks. Marek Wilk, zaś Kanonikami Honorowymi: ks. Józef Łobodziński, ks. Marian Karbowski.