100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie

W duchowej łączności z Sanktuarium Maryjnym w Fatimie w naszej Bazylice przeżywaliśmy 100. rocznicą objawień Matki Bożej trójce pastuszkom. Jest to wydarzenie nie tylko historyczne, ale przede wszystkim duchowe. „Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniu owych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacie Boga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba. Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata”. (List KEP z okazji 100. Rocznicy objawień fatimskich).
Uroczystościom przy licznie zgromadzonych wiernych w naszej Bazylice przewodniczył ks. Dziekan Tadeusz Gramatyka. Po Mszy św. miała miejsce procesja różańcowa, podczas której rozważania i modlitwę różańcową prowadziły: dzieci, Akcja Katolicka, młodzież, małżonkowie z Domowego Kościoła oraz ministranci. Liturgię uświetnił śpiew pani Natalii Cieślachowskiej-Trojnar, która wykonała pieśni Ave Maria Franza Schuberta i Michała Lorenca oraz Panis Agnelicus.