Koronka na ulicach miast świata 2017

W rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, 28 września o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic, a także w innych miejscach publicznych pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Uczestnicy tej akcji modlić się będą o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga.

W Przeworsku spotykamy się na placu Jana Pawła II, obok dworca PKS.