Podziękowanie za pomoc Wioli Duszy

Dyrekcja, Nauczyciele i Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku dziękują całej wspólnocie parafialnej za okazane serca podczas zbiórki na leczenie i rehabilitację Wioli Duszy. Zebrana kwota wyniosła 7960 złotych i 2 euro.

podz. ZSZ