Listopadowe Wypominki

Miesiąc listopad tradycyjnie poświęcony jest w Kościele modlitwie za zmarłych. Tajemnica świętych obcowania przypomina, że jesteśmy jedną wielką rodziną Bożą. Śmierć, bowiem nie przerywa więzi, które nas łączą, ale je umacnia. Ci, którzy są już w Królestwie Niebieskim, pomagają nam. A my staramy się pomóc wszystkim cierpiącym w czyśćcu. Nasza modlitwa za zmarłych podkreśla więc więzi, które łączyły nas za życia.

Wśród tradycyjnych form modlitwy za zmarłych wyróżniamy następujące:

  1. Msza św. – najdoskonalsza forma modlitwy, w której uobecnienie zbawczej ofiary Chrystusa jest ofiarowane w intencji zmarłych.
  2. Wypominki – w naszej Parafii przez cały listopad polecać będziemy dusze wiernych zmarłych miłosierdziu Bożemu. DRUKUJ

Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych – tak w „wypominkach”, jak i przez zamawianie intencji mszalnych.