1 Niedziela Adwentu – 3.12.2017

  1. Dziś w Kościele rozpoczyna się okres Adwentu. Jest to okres przygotowania się chrześcijan do Uroczystości Bożego Narodzenia, przez które wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Wspomnienie pierwszego przyjścia kieruje nasze myśli ku oczekiwaniu na  Jego powtórne przyjście w chwale na końcu czasów. Adwent jest więc czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.  
  2. Nowy Rok Duszpasterski, będziemy przeżywać pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 
  3. Roraty w naszej parafii w ciągu tygodnia są o 6.30 rano. Zapraszamy szczególnie dzieci młodzież i prosimy, aby przynosić świece zabezpieczone przed wylewaniem wosku. Przez okres adwentu zachęcamy do podjęcia wytężonej pracy trzeźwościowej.
  4. W tym tytoniu spotkanie POAK w środę po wieczornej mszy św.
  5. W środę św. Mikołaja.
  6. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w porządku niedzielnym poza mszą o 10.30. Nie obowiązuje post.
  7. Są do nabycia świece wigilijne „Caritasu”. Młodzież oazowa  naszej parafii zachęca do nabywania szopek i ozdób bożonarodzeniowych. Ofiary złożone przeznaczone są na udział w rekolekcjach wakacyjnych.

Studzian, Chałupki

1. W tym roku opłatki będą roznosić w Studzianie Panowie kościelni z bazyliki oraz ze Studziana również w Chałupkach kościelny z bazyliki i z Chałupek.