Ukaż mi Panie swą twarz – Adwent 2017

Dzisiejsza niedziela (3.12) rozpoczyna w Kościele okres Adwentu. Jest to czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Wspomnienie pierwszego przyjścia kieruje nasze myśli ku oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście w chwale na końcu czasów. Adwent jest więc czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Przez okres adwentu zachęcamy do podjęcia wytężonej pracy trzeźwościowej. Adwent ropoczyna również Nowy Rok Duszpasterski który, będziemy przeżywać pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.