Niedziela ZMARTWYCHWSTANIA – 1.04.2018

  1. W Kościele nastał radosny Okres Paschalny aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
  2. Szanownym Gościom i wszystkim Parafianom życzymy, aby szczególnie w naszej Przeworskiej Jerozolimie  przez znaki zmartwychwstania, pusty Grób, znak Całunu Turyńskiego, stale umacniać wiarę w Jego zmartwychwstanie oraz doświadczać Jego mocy Ducha Świętego, który nas umacnia i uświęca.
  3. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych, porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. 
  4. Najbliższa  niedziela jest  Niedzielą Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00  nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. W ciągu tygodnia zapraszamy do udziału w nowennie do Bożego Miłosierdzia. W Chałupkach w ramach odpustu odbędzie się gminna parada Straży Bożego Grobu.
  5. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia tych pięknych Dni Triduum Sacrum. Szczególnie dziękuję Ks. Wikariuszom oraz ks. Prałatowi Seniorowi za cierpliwą posługę w konfesjonale za wiele trudu w przygotowanie liturgii z ministrantami i lektorami i młodzieżą oazową. Wielkie wyrazy wdzięczności składamy Pani Ewie Żyga, Barbarze Skwara za piękną dekorację kaplicy Grobu Pańskiegho i bazyliki. Dziękujemy także chórowi Parafialnemu ECHO i Scholi za oprawę muzyczną całego Triduum Paschalnego, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Akcji Katolickiej, Panu kościelnemu Stanisławowi Węglarzowi, straży przy Bożym Grobie, a szczególnie Panu Piotrowi Czerwonce  komendantowi straży grobowej jego zastępcy Krzysztofowi Nowakowi oraz, Panu Piotrowi ŁOJKO wraz z uczniami klas mundurowych ZSZ im Króla Jana III Sobieskiego. Dziękujemy Radio FARA za transmisję z naszej Bazyliki nabożeństwa Gorzkich Żali i Liturgii Wielkiego Piątku. 
  6. W piątek, z racji Oktawy Wielkanocy,  nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  7. W roku Jubileuszu 625 lecia erygowania naszej parafii i nadania Przeworskowi praw miejskich ukazała „Kronika ks Romana Penca z lat 1939-44”. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Prof. U. Rz. Szczepanowi Kozakowi za profesjonalne opracowanie i przygotowanie Kroniki do druku. Zachęcamy do nabycia tej wyjątkowej publikacji opisującej niewielki, ale jakże brzemienny w skutki, wycinek czasu w naszej historii. Przy nabyciu można złożyć ofiarę 20 zł.
  8. Zachęcamy do lektury Tygodników;  NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY oraz Miłujcie się.