3 Niedziela Wielkanocna – 15.04.2018

  1. Dziś w trzecią niedziele po zmartwychwstaniu, nasza wspólnota parafialna przeżywa dzień w którym koncentrujemy naszą uwagę na tajemnicy pustego Bożego Grobu, który przypomina nam o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Główne uroczystości połączone z procesją rezurekcyjna odbędą się o godz. 15.00 z udziałem kanoników Kapituły Przeworskiej. Zapraszamy do nawiedzenia Bożego Grobu, aby doświadczając obecności Chrystusa Eucharystycznego umocnić swoją wiarę w Jego Zmartwychwstanie.
  2. Dziś rozpoczyna się tydzień biblijny, którego uwieńczeniem będzie Kongres Biblijny w najbliższą sobotę. Rozpocznie się o godz. 10.00 w bazylice, o godz. 10.20 msza w kaplicy Bożego Grobu, a następnie wykłady w Domu św. Józefa.
  3. Jutro o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece obędzie spotkanie autorskie z  Stanisławem Srokowskim, m.in. scenarzystą filmu WOŁYŃ, zatytułowane „Wielkość i tragizm polskich Kresów”.
  4. W sobotę (21.04) o godz. 14.00 w bibliotece pedagogicznej przy ul. Jagiellońskiej o godz. odbędzie się promocja książki „Kronika ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939-44)”.
  5. Diakon Łukasz Dziedzic w sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego w Archikatedrze otrzyma Święcenia Kapłańskie, a w niedzielę odprawi w naszej Bazylice pierwszą mszę. Dziękując za dar kapłaństwa, polecajmy go w naszych modlitwach.
  6. Bóg zapłać za ofiary składane na inwestycje przy bazylice. Coraz więcej osób ofiary przelewa na konto Parafii. W rozliczeniu podatkowym można sumę ofiar odpisać od podatku. Numer konta jest dostępny na stronie internetowej.