Spotkania Formacyjne – wrzesień 2018

Od jutra rozpoczynamy Tydzień Wychowania. W naszej parafii rozpoczynamy w tym tygodniu pracę formacyjną z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym, zapraszamy na spotkania codziennie na godzinę 1800: 

  • Poniedziałek Zapraszamy rodziców i  kandydatów do bierzmowania kl. VI SP
  • Wtorek Zapraszamy rodziców  i kandydatów do bierzmowania kl. VII SP
  •  Środa Zapraszamy rodziców i kandydatów do bierzmowania kl. VIII SP i III kl. Gimnazjum. Jest to bardzo ważne spotkanie bo, w tym roku obie te grupy otrzymają sakrament bierzmowania
  • Czwartek  Zapraszamy  członków Domowego Kościoła Akcji katolickiej. Animatorów przygotowujących młodzież do bierzmowania. Po mszy św. animatorów zapraszamy na spotkanie na plebanii.
  •   Piątek Zapraszamy kandydatów, ministrantów, lektorów scholę dziecięcą i  młodzieżowa oraz dzieci i młodzież  oazową.