Prace przy Bazylice

Trwa renowacja i konserwacja murów elewacji wschodniej – ostatniej strony wieży i ściany północnej (od strony kaplicy Bożego Grobu) konserwacja bramy wjazdowej od ul. Kościelnej. Na bramie odkryto pierwotne tynki w kolorze ceglastej czerwieni i prawdopodobnie taki będzie miała kolor po zakończeniu prac ale o tym zdecyduje komisja konserwatorów z WUOZ w Przemyślu. Na ulicy Kościelnej miasto wykonało nową nawierzchnię z kostki klinkierowej. W dalszym ciagu poprawia się estetyka otoczenia Bazyliki. Składamy podziękowania Panu Burmistrzowi Leszkowi Kisielowi, Wojciechowi Supersonowi oraz Panu Januszowi Sobierajowi za podjęte prace. Jednocześnie rozpoczęły się prace przy budowie nowej kotłowni. O ile mamy dofinansowanie na prace konserwatorskie to ogrzewanie bazyliki jest wykonywane tylko z naszych parafialnych środków. Tym bardziej dziękujemy za każdą ofiarę złożoną na ten cel.