Listopadowe wypominki

Listopad to czas, kiedy częściej myślimy o naszym przemijaniu i o naszych zmarłych; przypomina nam o tym przyroda, przypomina nam o tym Kościół zapraszając do szczególnej modlitwy wypominkowej za tych, co spośród nas już odeszli. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, którzy należeli za życia do danej wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg. Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie wspominkowej.

Pamiętajmy też o odpuście zupełnym, który możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami jeden raz dziennie dla jednej osoby, modląc się za zmarłych: w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym – przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Św. Wymagane są także pozostałe warunki potrzebne do uzyskania odpustu zupełnego, a mianowicie: stan łaski uświęcającej (ewentualnie odprawienie spowiedzi św.) i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

W dniach od 1 do 8 listopada odpust można uzyskać, nawiedzając cmentarz, modląc się w dowolny sposób za zmarłych i spełniając przy tym pozostałe – wspomniane już powyżej – zwykłe warunki.