Spotkania Kręgu Biblijnego w roku 2018-2019

Nie narzekaj, że Pan Bóg milczy jeśli Twoja Biblia jest zamknięta

Do czytania Pisma Świętego zawsze zachęcali Święci mówiąc np:

- ,,Biblia to list Boga do ludzi” (Św. Grzegorz Wielki)

- ,,Spraw sobie Pismo Święte, jako lekarstwo dla duszy. Postaraj się przynajmniej o Nowy Testament, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, jako swych stałych nauczycieli” (Św. Jan Chryzostom)

- ,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (Św. Hieronim)

- ,,Jestem przerażony stratami, jakie ponoszą dusze zaniedbujące czytanie Pisma Świętego” (Św. Ojciec Pio)

- ,,W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii, w niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens” (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

- ,,Wczytuj się w Ewangelie, a nie będzie w twym życiu chwil strasznych, rozpaczy pełnych, kiedy dusza czuję się zupełnie sama, opuszczona. Jezus zawsze będzie blisko ciebie, a przy Jezusie zawsze i wszędzie, nawet w największym bólu: pokój, ufność, i szczęście Boże” (Św. Urszula Ledóchowska)

- ,,Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwierania się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc” (Św. Jan Paweł II)

Te mądre rady Świętych można realizować w naszej parafii uczestnicząc:

- w corocznych (od 2015 roku) sympozjach biblijnych. Ich organizatorem jest Dzieło Biblijne im. św Jana Pawła II i Przeworska Kapituła Kolegiacka. Sympozjum organizowane jest w Tygodniu Biblijnym i co roku przebiega pod innym hasłem. Uczestniczący wysłuchują referatów wygłaszanych przez zaproszonych biblistów, a w czasie dyskusji mogą podzielić się swoimi refleksjami.

- w spotkaniach Kręgu Biblijnego. Spotkania mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każdy, kto czyta Pismo Święte, chce zrozumieć jego treść i odnieść je do życia. Rozpoczynają się one modlitwą, następnie odczytywany jest tekst, słucha się objaśniającego go wykładu, następnie uczestnicy dzielą się własnymi spostrzeżeniami. Ze spotkania po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie wychodzi się z zadaniem zastosowania poznanego Bożego przesłania w życiu codziennym. Spotkania Kręgu Biblijnego zainicjował jesienią 2015 roku ksiądz proboszcz Tadeusz Gramatyka. Od października 2016 roku członkowie Kręgu uczestniczyli w rocznym studium wprowadzającym w lekturę Pisma Świętego. Jego organizatorem było Dzieło Biblijne im. św Jana Pawła II, a spotkania prowadził ksiądz profesor Stanisław Haręzga. Uczestnicy studium zostali wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych oraz wykorzystanie Biblii do dalszej formacji chrześcijańskiej.

W roku 2017-2018 tematem spotkań Kręgu Biblijnego były Listy do siedmiu Kościołów z Apokalipsy św Jana. Spotkania prowadził ksiądz profesor Stanisław Haręzga. Uczestniczący, których liczba systematycznie rosła i którzy pochodzili z całego dekanatu, pozostawali pod wrażeniem tłumaczenia Słowa Bożego i zostali przekonani, jak pięknie można tym Słowem żyć.

Dlaczego przychodziliśmy na spotkania Kręgu Biblijnego? (wypowiedzi uczestników):

- wspólne czytania i objaśnienia Księdza Profesora pomogły mi spotkać na kartach Pisma Świętego samego Jezusa Chrystusa;

- samodzielne czytania Pisma Świętego pozostawiało we mnie niedosyt – potrzebowałam wyjaśnień zwłaszcza w Starym Testamencie. Czytanie w grupie, objaśnienia Księdza Profesora pozwoliły mi poznać i zrozumieć wskazówki, jakie umieścił tam Pan Bóg dla ludzi;

- dziś wiem, że Księgi Przysłów, Mądrości, Syracha to skarbnice mądrości życiowych i rad jak stawać się lepszym człowiekiem;

- lektura Biblii skłania do myślenia, wzmacnia wiarę i zachęca do pracy nad swoim charakterem;

- znajomość Biblii pozwoliła mi lepiej zrozumieć Mszę Świętą. Mój udział w niej jest pełniejszy, gdyż w słowach liturgii słyszę mówiącego Pana Jezusa;

- były to spotkania ze Słowem Bożym, ale i z drugim człowiekiem. Poczułam się związana ze wspólnotą parafialną;

- dziś wiem, że ,,Biblia to list Pana Boga do ludzi”, a ja kiedyś zastanawiałam się, czy Pan Bóg ma dla mnie jakąś wiadomość;

- w trudnych chwilach nie umiałam sobie uświadomić, że Pan Bóg troszczy się o mnie. Biblia pokazała mi jak wielka jest troska Pana Boga wobec całego stworzenia a zwłaszcza względem ludzi. Pokazała, że ma On plan wobec nas i chcę byśmy wieczność spędzili z nim;

- przeczytałam, że w Biblii 365 razy (tyle ile dni w roku) powtarza się słowo ,,nie bój się”. Czytając Biblię jestem uspokojona, bo wiem, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa, panuje nad moim życiem i całym światem.

Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego w roku 2018-2019, które prowadził będzie ks. prof. Stanisław Haręzga

Tematyka: dalsze zgłębianie Słów Księgi Apokalipsy św. Jana

Terminy spotkań: druga sobota miesiąca godzina 10.00

Miejsce spotkań: Dom św. Józefa.