Pięknieje otoczenie Bazyliki

Zmieniające się w ostatnim roku otoczenie naszej przeworskiej perełki
przed i po pracach konserwatorskich