Ks. prał. Adam Ablewicz – rocznica śmierci

W piątek 11 stycznia obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci ks. Prałata Adama Ablewicza, któremu nasza parafia wiele zawdzięcza. Bardzo troszczył się o bazylikę. Ksiądz Ablewicz przywrócił do kultu Kaplicę Grobu Bożego, doprowadził do wprowadzenia w Przeworsku Święta Grobu Chrystusowego. Doprowadził do ogłoszenia w 1982 r. naszej parafialnej świątyni bazyliką mniejszą. Dzięki jego zaangażowaniu powstały kościoły w Dębowie i Grzęsce oraz kaplice w Studzianie, Przeworsku na ul. Jedności oraz w Szpitalu. Przekazał nieodpłatnie część działki parafii na potrzeby rozbudowywanego Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku.

Zmarł 11 stycznia 1999 w Szpitalu w Przeworsku, uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 stycznia, został pochowany na cmentarzu w Przeworsku.