Triduum Paschalne

  1. Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, a następnie adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 23.00. Od godz. 21.30 adoracji przewodniczy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
  2. Wielki Piątek – w ciągu dnia zachęcamy do nawiedzenia kościoła i oddania czci Panu Jezusowi, Który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. W tradycji naszej Parafii jest indywidualne odprawianie Drogi Krzyżowej.Gorąco zachęcamy do podtrzymywania tej pięknej przeworskiej  tradycji.O godz.  15.00 zapraszamy na godzinę miłosierdzia i rozpoczęcie  NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO oraz I cz. Gorzkich Żali. II cz. przed Liturgią Wielkiego Piątku, a trzecia po jej zakończeniu. Liturgia Męki Pańskiejrozpocznie się o godz. 18.00. Adoracja Krzyża i Grobu Pańskiego w piątek do 23.00.  Od godz. 21.30 adorację poprowadzi Młodzież. W tym dniu obowiązuje post ścisły jakościowy i ilościowy. W czasie  liturgii w czwartek i piątek śpiewać będzie nasz parafialny chór męski Echo.
  3. Wielka Sobota – Święcenie pokarmów wielkanocnych w Bazylice co pół godziny od 8.00 do 14.00. Zgodnie z przeworską tradycją od godz. 8.00 będą święcone pokarmy w następujących rejonach ;

a/ ul. Słowackiego, Żytnia, Wojciechówka i Studzian.
b/ Gwizdaj, ul. Sobieskiego, Poniatowskiego, Sienkiewicza, Łańcucka, Krakowska i Niepodległości.
c/ ul. Wiśniowa, Gorliczyńska, Chruściela, Za Parowozownią, ul. Dobra, Wspólna, Lubomirskich i Skłodowskiej, oraz Kaplica w Chałupkach.

W sobotę  LITURGIĘ WIELKIEJ NOCY rozpoczniemy o godz. 19.00. Prosimy przynieść świece (paschaliki  wielkanocne). Śpiew w tę najważniejszą i najpiękniejszą liturgię w ciągu roku liturgicznego, będzie animować nasza Diakonia Muzyczna.

  1. Wielka Niedziela - Rezurekcja o godz. 6.00 z procesją wokół kościoła. W niedzielę Zmartwychwstania nie ma mszy o godz. 8.00. Pozostałe godziny mszy będą bez zmian.