28 Niedziela Zwykła – 13.10.2019

1. Dziś dzień wyborów do Sejmu i Senatu. Głos każdego z uprawnionych ma wielkie
znaczenie. Przez wybór podejmujemy decyzję jakiej Polski chcemy. Chrześcijanin
ma obowiązek troski o ziemską Ojczyznę. Dzięki Bogu, że walczymy o jej kształt
przez głosowanie, a nie orężem, jak to musieli czynić nasi przodkowie. Zachęcamy
do udziału w wyborach.
2. Dziś obchodzony jest Dzień Papieski, który w tym roku łączy się z 40 rocznicą
pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny. Z tej okazji wspieramy też Fundację Dzieło
Nowego Tysiąclecia, która buduje żywy pomnik Jana Pawła II z młodych i
zdolnych ludzi z ubogich rodzin, którym przez stypendia pomaga zdobywać
wykształcenie. W naszej parafii zbiórkę na ten cel prowadzi dzisiaj młodzież z
Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego oraz członkowie Akcji
Katolickiej.
3. Dziś także po mszy o godz. 15 zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie, podczas
którego modlić się będziemy w intencji rodziców, którzy utracili poczęte dzieci
przed ich narodzeniem. Po nabożeństwie fatimskim spotkanie w domu parafialnym
św. Józefa.
4. Jutro wypada Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycielom, wychowawcom i
wszystkim pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia.
5. Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe są o godz. 17.30 a w poniedziałki,
środy i piątki o 16.30 dla dzieci.
6. W piątek obchodzimy święto Św. Łukasza ewangelisty. Podczas różańca oraz w
czasie mszy św. modlić się będziemy w intencji służby zdrowia, której jest on
patronem.
7. W dniach 15-17 listopada zapraszamy na weekendowe spotkanie dla kobiet pod
nazwą „KOBIETA KRÓLEWSKI PROJEKT” Rozpocznie się ono w piątek mszą
św. o 17.30, zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.00. ze względu na ograniczoną
ilość miejsc należy się zapisać do 25. października. Dokładne informację znajdują
się na afiszach. Prowadzącą spotkanie jest Pani Sylwia Wilk , żona i matka czwórki
dzieci.