Zarządzenie Metropolity Przemyskiego

abpASzal_zarzadzenie_koronawirus-1abpASzal_zarzadzenie_koronawirus-2