3. Niedziela Wielkiego Postu 15.03 2020 r.

  1. Wobec aktualnej sytuacji związanej z obowiazującym w naszej Ojczyźnie stanem epidemiologicznym, Abp Adam Szal wydał zarządzenie, w którym udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św.. Skorzystanie z dyspensy spowodowane wprowadzeniem ograniczeń przez władze panstwowe, wobec zagożenenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oznacza, że nieobecność na niedzielnej mszy św. nie jest grzechem. Jednocześnie ks Abp zachęca, aby wierni w wolnym czasie, w ciągu dnia , nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą oraz modlili się wspólnie w rodzinach. Zawieszone zostają; pielgrzymki, rekolekcje parafialne i szkolne, spokania wspólnot parafialnych i grup formacyjnych. Proponujemy korzystać z maszy św i rekolekcji za pomocą środków społecznego przekazu. Odwołane jest także Spotkanie Młodzieży AP w Błażowej. Całość zarządzenia znaduje się na stronie internetowej Bazyliki.
  2. W czwartek uroczystość Św. Józefa. Pamietamy w modlitwie o Abp Seniorze Józefie Michaliku.
  3. Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej zostają odwołane. Zachęcamy do indywidualnego odprawiania Drogi Krzyżowej w ciągu tygodnia, szczególnie w piątek, w bazylice lub w domu.
  4. Gdy będzie więcej wiernych na mszy św. niż wymaga to rozporządzenie Rządu, wówczas równolegle będzie odprawiana msza św. w kaplicy Sióstr Miłosierdzia.
  5. Bardzo prosimy , aby nie ulegać panice i stosować się do rozporządzeń właściwych organów państwowych. To wszystko dla naszego dobra. Musimy wykazać solidarność i zdyscyplinowanie.
  6. Miejmy ufość w Panu”Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jeteś ze mną” , „Odwagi nie bójcie się , Ja jestem”