Kancelaria Parafialna

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Ducha Świętego
ul. Kościelna 7
37-200 Przeworsk

Telefony:
kancelaria – 16-648-70-16
wikariusze – 16-648-70-54
telefon służbowy kapelana szpitala – 604-249-640

Dla wszystkich, którzy chcieliby złożyć ofiarę na remont i konserwację Bazyliki podajemy numer konta:

PKO BP SA Oddział 1 w Przeworsku
66 1020 4287 0000 2802 0044 3184

Kancelaria czynna:
poniedziałek – 10.00-12.00
wtorek – 10.00-12.00 ; 15.00-17.00
środa – 10.00-12.00
czwartek – 10.00-12.00 ; 15.00-17.00
piątek – 10.00-12.00

We wtorki przyjmujemy zapisy dzieci do chrztu.

Przy zapisie dziecka do Chrztu Świętego należy okazać:

-metrykę urodzenia dziecka z USC
-metrykę ślubu kościelnego

Zgłoszenia dokonują osobiście rodzice dziecka.
Chrzest dzieci odbywa się w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00

Chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, osoby które ukończyły 16 lat, otrzymały sakrament bierzmowania.
Kandydaci na chrzestnych pochodzący z innych parafii powinni przedstawić zaświadczenie od własnego proboszcza o zdolności pełnienia funkcji chrzestnego.

Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie chrzcielnej.

W czwartki przyjmujemy na zapowiedzi przedślubne.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

-metryka Chrztu św. najświeższej daty
-zaświadczenie z konferencji przedmałżeńskiej
-zaświadczenie z konferencji przedślubnej
-świadectwo końcowe katechizaji: podstawowej i średniej
-zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa lub metryka związku cywilnego
-w przypadku wdowy lub wdowca – metryka zgonu współmałżonka

Narzeczeni swój zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszają w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem. Zgłoszenia dokonują obie strony osobiście.

Dekanalna Poradnia Rodzinna przy Bazylice p.w. Ducha Świętego w Przeworsku

prowadzi:

Dla narzeczonych:

Konferencje przedślubne w I poniedziałek każdego miesiąca o godz. 16.00

Dla małżeństw:

Porady z zakresu naturalnych metod w II poniedziałek każdego miesiąca o godz. 17.00

Dla młodzieży:

Przygotowanie do małżeństwa według wartości chrześcijańskich
w II poniedziałek każdego miesiąca o godz. 16.00

Miejsce konferencji – Dom Świętego Józefa

Bliższe informacje: tel. 16-648-52-22