Kancelaria Parafialna

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Ducha Świętego
ul. Kościelna 7
37-200 Przeworsk

Tel. 16 648 70 16

Dla wszystkich, którzy chcieliby złożyć ofiarę na remont i konserwację Bazyliki podajemy numer konta:

PKO BP SA Oddział 1 w Przeworsku
66 1020 4287 0000 2802 0044 3184

Kancelaria czynna:
poniedziałek – 9.00-10.00; 16.00-17.30;
wtorek – 16.00-17.30;
środa – 16.00-17.30;
czwartek – 16.00-17.30;
piątek – 16.00-17.30;

Przy zapisie dziecka do Chrztu Świętego należy okazać:

-metrykę urodzenia dziecka z USC
-metrykę ślubu kościelnego

Zgłoszenia dokonują osobiście rodzice dziecka.
Chrzest dzieci odbywa się w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00

Chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, osoby które ukończyły 16 lat, otrzymały sakrament bierzmowania.
Kandydaci na chrzestnych pochodzący z innych parafii powinni przedstawić zaświadczenie od własnego proboszcza o zdolności pełnienia funkcji chrzestnego.

Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie chrzcielnej.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

-metryka Chrztu św. najświeższej daty
-zaświadczenie z konferencji przedmałżeńskiej
-zaświadczenie z konferencji przedślubnej
-świadectwo końcowe katechizaji: podstawowej i średniej
-zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa lub metryka związku cywilnego
-w przypadku wdowy lub wdowca – metryka zgonu współmałżonka

Narzeczeni swój zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszają w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem. Zgłoszenia dokonują obie strony osobiście.

Dekanalna Poradnia Rodzinna przy Bazylice p.w. Ducha Świętego w Przeworsku

prowadzi:

Dla narzeczonych:
Konferencje przedślubne w I poniedziałek każdego miesiąca o godz. 16.00

Dla małżeństw:
Porady z zakresu naturalnych metod w II poniedziałek każdego miesiąca o godz. 17.00

Dla młodzieży:
Przygotowanie do małżeństwa według wartości chrześcijańskich

w II poniedziałek każdego miesiąca o godz. 16.00
Miejsce konferencji – Dom Świętego Józefa

Bliższe informacje: tel. 16-648-52-22