Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. prał. Tadeusz Gramatyka
Proboszcz od 25.08.2012r., Dziekan Dekanatu Przeworsk I

Wikariusze:

Ks. Tomasz Hryniak
wikariusz od 2014r.

Ks. Jakub Sieniawski
wikariusz od 2015r.

Ks.Piotr Piechuta
wikariusz od 2016r.

Ks.Paweł Żygała
wikariusz od 2017r.

Ks.Damian Noga
wikariusz od 2017r.

Emeryt:

Ks. Stanisław Szałankiewicz
Prałat, Proboszcz od 08.12.1989 r.do 24.08. 2012 r. Dziekan Dekanatu Przeworsk I, Kustosz Kapituły Przeworskiej, Kawaler Bożego Grobu, Kapelan Ojca Świętego, Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu