Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. prał. Tadeusz Gramatyka
Proboszcz od 25.08.2012r., Dziekan Dekanatu Przeworsk I

Wikariusze:

Ks. Jerzy Bartoszek
wikariusz od 2010r.

Ks. Janusz Kluz
kapelan szpitala od 2010r.

Ks. Rafał Rusinek
wikariusz od 2011r.

Ks. Tomasz Hryniak
wikariusz od 2014r.

Ks. Marcin Koperski
wikariusz od 2015r.

Ks. Jakub Sieniawski
wikariusz od 2015r.

Emeryt:

Ks. Stanisław Szałankiewicz
Prałat, Proboszcz od 08.12.1989 r.do 24.08. 2012 r. Dziekan Dekanatu Przeworsk I, Kustosz Kapituły Przeworskiej, Kawaler Bożego Grobu, Kapelan Ojca Świętego, Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu